Author: Nutkamol Jaisan

The Oblivion

จากความหลงใหลในประวัติศาสตร์ศิลปะศตวรรษที่ 19 สู่การเปิดเผยเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของเหล่าศิลปินอะคาเดมิคที่ถูกลืม

Read More

Out of this World

แรงบันดาลใจจากนิยายวิทยาศาสตร์ที่จะขยายจินตนาการและการสร้างสรรค์ ให้ออกนอกขอบเขตของชีวิตมนุษย์อันแสนจำเจ

Read More

Apollo and Daphne

เรื่องราวชีวิตของศิลปินเกาหลีในเมืองไทยนำเสนอผ่านสุนทรียภาพต่างขั้วผสมผสานกันจนเกิดเป็นภาษาใหม่

Read More