Author: Nutkamol Jaisan

Still Alive

สำรวจความหมายของชีวิต ความทรงจำ และความตาย ผ่านเรื่องราวของปลาหวีเกศ

Read More

มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ประกาศความพร้อมจัดงาน The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร ยกระดับผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทย และอาเซียนสู่สายตาชาวโลก ในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60

แถลงข่าวนิทรรศการ The Spirits of Maritime Crossing : วิญญาณข้ามมหาสมุทร ในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 60

Read More