Author: Nutkamol Jaisan

Dreamday Exhibition by Mit Jai Inn

Dreamday โดย มิตร ใจอินทร์นำเสนอสภาพของความฝันในเชิงอุดมคติกับการวิพากษ์กระบวนการเชิงสังคม การเมืองที่ฉาบเคลือบด้วยสีสันอันหวานแหวว และบทสนทนาของลูกหลานชาวยองระหว่างผู้เขียนและศิลปิน

Read More