บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด คือสำนักพิมพ์ด้านศิลปะระดับแนวหน้าของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 โดยคุณธวัชชัย สมคง ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดพิมพ์นิตยสารศิลปะ FINE ART Magazine โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงศิลปะในเมืองไทย รวมทั้งข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากวงการศิลปะทั่วโลก ตลอดจนเป็นกลไกส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะ เช่น กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมต่าง เพื่อยกระดับวงการศิลปะของประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลายในระดับนานาชาติ

นิตยสารไฟน์อาร์ท เริ่มต้นจากการเป็นนิตยสารรายหนึ่งเดือน ก่อนจะปรับเป็นนิตยสารรายสามเดือน และหนังสือรายปีในปัจจุบัน จากแนวคิดที่ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีนิตยสารศิลปะนำเสนอบทความทางศิลปะและผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ข่าวสารเกี่ยวกับงานศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงบทสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ภัณฑารักษ์ นักสะสม เจ้าของแกลเลอรี หรือนักวิจารณ์ศิลปะ เพื่อนำเสนอมุมมองทางความคิดที่ครอบคลุมรอบด้าน ถือเป็นการเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน นักศึกษานักสะสมงานศิลปะ ศิลปิน ตลอดจนผู้ที่สนใจในศิลปะ ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในวงการ เป็นการสร้างความรัก ความเข้าใจ และกระตุ้นให้สำนึกในคุณค่าของงานศิลปะ

เพื่อต่อยอดวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างยั่งยืน สำนักพิมพ์เดอะเกรทไฟน์อาร์ทจึงสร้างความร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชื่อดังจากต่างประเทศ ได้แก่ Phaidon Press, Taschen และ Quintessence เพื่อนำเสนอหนังสือด้านประวัติศาสตร์ศิลปะฉบับแปลไทยที่น่าสนใจ อาทิ Phaidon Art & Ideas Series (Cubism, Dada, Michelangelo, Rubens, Romanticism, Cézanne, Monet, Dali, Rembrandt และ Goya), The Story of Art, Taschen Basic Art Series (Abstract Expressionism, Conceptual Art, Expressionism, Fantastic Art, Impressionism, Land Art, Minimal Art, New Media Art, Pop Art, Norman Rockwell, Surrealism, Van Gogh และ Video Art) และ 1001 ภาพเขียนที่ต้องเห็นก่อนตาย เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ระดับโลกได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

The Story of Art โดย E.H. Gombrich
ฉบับภาษาไทย ว่าด้วยเรื่องศิลปะ แปลโดย รติพร ชัยปิยพร

นอกจากหนังสือด้านศิลปะแล้ว บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด ยังให้ความสำคัญกับหนังสือด้านการพัฒนาตนเองภายใต้การดำเนินงานของ สำนักพิมพ์เพลโต ๑๓ เพราะเราเชื่อมั่นว่ารากฐานอันมั่นคงของความคิดสร้างสรรค์ทั้งหลายย่อมมีที่มาจากสภาวะสมดุลของจิตใจ ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา เพลโต ๑๓ ได้ตีพิมพ์หนังสือจำนวนเจ็ดเล่มจากคอลเลคชั่นของมูลนิธิ Napolean Hill ก่อตั้งโดยนักเขียนและนักคิดชาวอเมริกันคนสำคัญซึ่งมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 20 งานเขียนของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลก

The Law of Success โดย Napoleon Hill
ฉบับภาษาไทย ปรัชญาชีวิต ศาสตร์แห่งความสำเร็จ
เป็นหนังสือด้านการพัฒนาตนเองที่ขายดีที่สุดของเรา

ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะประกอบกับความเชี่ยวชาญด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน คือสองปัจจัยสำคัญที่ทำให้สำนักพิมพ์เดอะเกรทไฟน์อาร์ทได้รับความไว้วางใจจากศิลปินและองค์กรต่างๆ ในการสร้างสรรค์สื่อสำหรับประชาสัมพันธ์นิทรรศการและมหกรรมศิลปะจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สูจิบัตร โปสเตอร์ บัตรเชิญ กองบรรณาธิการของเราจะทำหน้าที่ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์เชิงลึก เรียบเรียงเนื้อหา ออกแบบรูปเล่ม ไปจนถึงการประสานงานกับโรงพิมพ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูงทั้งในแง่ของเนื้อหาและงานออกแบบสามารถสื่อสารถึงคุณค่าของงานศิลปะได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ สำนักพิมพ์เดอะเกรทไฟน์อาร์ทยังได้มีโอกาสทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนวงการศิลปะผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ เรารับผิดชอบการสร้างสรรค์เนื้อหาและออกแบบรูปเล่มหนังสือด้านศิลปะหลายต่อหลายเล่มของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักวิชาการ อาจารย์ นักแปล ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในศิลปะสาขาต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป.