ศิลปิน : จารุพัชร อาชวะสมิต, Sam Tho Duong, ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ

Gi-ok Jeon, ฤดี ตันเจริญ, ณรงค์ยศ ทองอยู่, Sayumi Yokouchi

19 มกราคม – 13 มีนาคม 2566

งานเปิดนิทรรศการ 19 มกราคม 2566, เวลา 18:00 – 20:00 น

ATTA Gallery.

ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ

นักสิ่งแวดล้อมได้พยายามชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เราสร้างขยะรวดเร็วกว่าความสามารถในการบริหารจัดการขยะของเรา ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำที่เกิดขึ้นนั้นก็มีผลมาจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องและขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดสโลแกนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคตที่ว่า “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” ซึ่งก็มีคนในสังคมหลายคนที่ได้เริ่มปรับวิถีการใช้ชีวิตตามแนวความคิดนี้แล้ว

ศิลปินและนักออกแบบได้มีการใช้วัสดุต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานของพวกเขานั้นทำหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างแนวความคิดทางศิลปะของเขา มีศิลปินบางคนได้ทำการศึกษา ค้นหาวัสดุที่ใช้แล้ว หรือ วัสดุที่เหลือใช้ เพื่อนำมาใช้ในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดโดยรวมของการทำงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม คำที่ว่า “ขยะของคนคนหนึ่งเป็นสมบัติของอีกคนหนึ่ง” นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญในการทบทวนวิธีการทำงานศิลปะของพวกเขาอีกด้วย

ในนิทรรศการ Trash : Treasure นี้ ศิลปินได้สำรวจแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” และได้มอบคุณค่าและชีวิตใหม่ให้กับวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบที่ยั่งยืน รวมถึงทำให้วัสดุเหล่านั้นมีความหมายมากขึ้นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินเอง ซึ่งแม้ว่าศิลปินแต่ละคนจะไม่ได้ใช้ขยะในการสื่อสารแนวคิดหรือประเด็นเดียวกันในเรื่องของสังคมและในชีวิตของเขาก็ตาม พวกเขาก็ได้เปลี่ยนขยะไปในรูปแบบอื่นๆเพื่อหวังให้มันคงอยู่ไปอีกนานและเพื่อส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ศิลปินทำให้การ “คิดใหม่” ในเรื่องของขยะเป็นรูปธรรม และ จับต้องได้มากขึ้นผ่านกระบวนการ “ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” 

ในนิทรรศการนี้จะเห็นได้ว่าศิลปินทุกคนได้เปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “ของล้ำค่า” ในรูปแบบของผลงานศิลปะได้อย่างน่าสนใจ

Sayumi Yokouchi
Sam Tho Duong
ณรงค์ยศ ทองอยู่
ฤดี ตันเจริญ
จารุพัชร อาชวะสมิต
Gi-ok Jeon

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

info@attagallery.com         

Tel:  +6661-861-6824

FB:  ATTA Gallery           

IG:  @attagallerybkk

Line:  @attagallery (สำหรับข้อมูลภาษาไทย)

Website:  attagallery.com

ATTA ‘N’ ATTA Art Space @ เจริญกรุงซอย 30

หรือ ฐิติชยาภรณ์ อังสุวพัฒนากุล nuie@tqpr.com