Tag: Solo exhibition

ทวี รัชนีกร: ปรากฏการณ์แห่งอุดมการณ์

นิทรรศการเดี่ยวชุดใหญ่ในรอบหลายปีของทวี รัชนีกร ผลงานกว่าเจ็ดสิบชิ้นจากช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตของทวี คือหลักฐานชั้นดีที่แสดงให้เห็นศักยภาพในการสร้างสรรค์ที่ไม่เคยถดถอยลงไปตามกาลเวลา

Read More

The Oblivion

จากความหลงใหลในประวัติศาสตร์ศิลปะศตวรรษที่ 19 สู่การเปิดเผยเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของเหล่าศิลปินอะคาเดมิคที่ถูกลืม

Read More

Apollo and Daphne

เรื่องราวชีวิตของศิลปินเกาหลีในเมืองไทยนำเสนอผ่านสุนทรียภาพต่างขั้วผสมผสานกันจนเกิดเป็นภาษาใหม่

Read More

Sweet Dystopia

…เป็นหน้าที่ของศิลปินที่จะต้องคอยแสวงหาการนำเสนอรสชาติแปลกใหม่เพื่อพัฒนาให้ผลงานศิลปะไทยได้ก้าวเดินต่อไปตามแต่ละแนวทางของบุคคล

Read More

Monster Ink

การกำเนิดใหม่ของสัตว์ประหลาดที่แตกต่างกันสองรูปแบบจากสองศิลปิน สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของศิลปินแต่ละคน ผู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

Read More
Loading