ขับเคลื่อนระบบนิเวศทางศิลปะของจังหวัดนครปฐมด้วยพื้นที่เล็กๆ กับ Qubism Art Space และ Add Art to The Wall

หากจะพูดถึงอาชีพในวงการศิลปะแล้ว หลายคนอาจนึกถึงอาชีพอย่าง ศิลปิน (artist) ภัณฑารักษ์ (curator)...

Read More