Akira Ishiguro

20 พฤษภาคม ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

SAC Gallery

SAC Gallery เผยชั้นดิน หิน โลกด้วยมุมมองระดับจุลทัศน์ของศิลปิน Akira Ishiguro ในนิทรรศการจิตรกรรมภูมิทัศน์ Elevated Marblesque

เมื่อพบหินหนึ่งก้อน คุณมองเห็นอะไร?

เมื่อพบหินหนึ่งก้อน อิชิกูโระมองเห็นภูมิทัศน์ มิติเวลา และบรรยากาศ

นอกเหนือไปจากบทบาทศิลปิน อิชิกูโระเป็นผู้หลงใหลในธรณีวิทยา มีสายตาต่อโลกประหนึ่งได้แหวกว่ายลงไปในแต่ละชั้นของมัน แล้ว “มอง” อย่างที่เราเรียกขานแกมทึ่งว่า “มุมมองระดับจุลทัศน์” 

ในซีรีส์ล่าสุด “Elevated Marblesque” ศิลปินเชื้อเชิญให้ผู้ชมพินิจถึงองค์ประกอบทาง เคมี ฟิสิกซ์ และชีวภาพของบรรยากาศโดยรอบมากกว่าจะพูดถึงภูมิทัศน์ในแบบที่เราคุ้นเคย เป็นครั้งแรกที่อิชิกูโระยกระดับพื้นผิวผ้าใบเป็นสองชั้น เพื่อยืดเหยียดสร้างความรู้สึกของการแปรสภาพของชั้นหินเข้าหาผู้ชม ผลักให้ระนาบผิวของผ้าใบจ่อประชิดกับสายตามากขึ้น เพื่อสร้างความหนาแน่น เป็นการเผยให้เห็นถึงภูมิประเทศ ลักษณะโคกเนินและระดับความสูงของโลก

อิชิกูโระนำเสนอแนวคิดว่า ชั้นดิน ก้อนหิน และแร่ธาตุในโลกอนาคตจะมีส่วนผสมปนเปื้อนจากพฤติกรรมของมนุษย์ตั้งแต่ยุค “The Great Acceleration”** ในปี 1950 ทำให้ลวดลายของหินเช่นเส้นสายของแร่ซึ่งปรากฏบนหินอ่อนเปลี่ยนแปลงไปมากจากหินอ่อนในยุคปัจจุบัน ศิลปินจึงตั้งคำถามถึงคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ว่าจะส่งผลต่อการก่อร่างสร้างตัวของธรรมชาติในอนาคตอย่างไร อีกทั้งยังตั้งคำถามว่าผู้คนในโลกอนาคตจะจินตนาการถึงภูมิทัศน์ของโลกปัจจุบันนี้ในแบบใดเมื่อมองส่องลงไปถึงส่วนผสมของก้อนหินและแร่ธาตุในระดับจุลทัศน์

นิทรรศการ Elevated Marblesque ได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าศิลปิน อาคิระ อิชิกูโระ มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผัสสะ น้ำหนัก มวล และพื้นผิวของวัตถุได้อย่างชำนาญ และผู้ชมอาจได้เห็นมุมมองในการดูภูมิทัศน์แบบใหม่ ผ่านมุมมองระดับจุลทัศน์ของศิลปิน

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่

www.sac.gallery

Facebook/sacbangkok

instagram.com/sacbangkok

หรือร่วมพุดคุยกับพวกเราผ่าน #sacAkira