TETAT TANACHOCKTAWEPORN

1 – 30 April 2023

Play Art House

โรงละครแห่งนี้พร้อมจะแสดงสัญลักษณ์การจำลองบทบาทของมนุษย์ผ่านเรื่องราวบนผืนผ้าใบ นักแสดงคือสรรพสัตว์ที่กำลังแสดงบทของตัวเองอย่างสมบทบาท แต่หากโรงละครแห่งนี้คือโลกแห่งความจริง คงเป็นเรื่องยากที่จะหวังว่ามนุษย์ทุกคน จะสามารถสวมบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีและตีบทแตกได้สำเร็จ

This theater is ready to simulates human’s behavior through stories on canvases.  With the actors as creatures, who play their roles perfectly. But what if this theater is the reality It would be quite difficult to hope that all human beings will be able to complete their own roles well and successfully break scripts that were written.

อุดมคติที่เรามีต่อบทบาทต่าง ๆ บางครั้งมันก็เกิดขึ้นจริงบางครั้งมันก็สูญหาย ภายใต้หัวโขนและสัญลักษณ์อันเป็นสิ่งแทนแห่งบทบาทนั้น ๆ มันได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยความเป็นมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายมันไม่กำหนดหรือชี้วัดสิ่งใด และมันจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดกาล ในความหลากหลายนั้นมันได้ซ่อนความดีงาม ความเลวร้าย ซื่อสัตย์ความหวาดระแวงและความหวาดกลัวเอาไว้แน่นอนที่ผมกล่าวมานั้นมันไม่ใช่เพื่อบังอาจจะบอกว่าผมดีงามหรือได้บรรลุใด ๆ ผมยังคงเป็นมนุษย์ตนหนึ่งและเป็นตัวละครตัวหนึ่งในผลงานของตัวเอง ผมได้บันทึกความคิดผ่านผลงานชุดนี้ไว้เพื่อเกลาตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่ดีตนหนึ่งเท่าที่จะเป็นได้ในโรงละครโรงนี้

About Artist

เกิดกรุงเทพ 1976 การเดินทางบนเส้นทางสายศิลปะของ TETAT สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายตั้งแต่ยุคเริ่มต้น Portrait, Impressionist จนถึงยุคปัจจุบันได้ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเหนือจริงใหม่หรือ “Neo Surrealism” อย่างจริงจัง ในปี 2006 ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดในงานระดับนานาชาติ International Biennial Print and Drawing ผลงานได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงที่หอศิลป์แห่งชาติประเทศไต้หวัน นับเป็นแรงผลักครั้งสำคัญในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2016 โชคชะตาได้ส่งบททดสอบครั้งสำคัญเมื่อคุณพ่อล้มป่วยอย่างหนักและได้เสียชีวิตลง นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในผลงานอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้มีอิทธพลต่อความคิดและความรู้สึกอย่างมากซึ่งส่งผลให้ผลงานของธีธัชหนักแน่นและชัดเจนขึ้นเป็นอย่างมาก

ในปี 2017 ธีธัชได้สร้างผลงานชื่อ “Dialogue of the memory/Last Station” เป็นผลงานขนาด 600 เซนติเมตร ถือได้ว่าเป็นงานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่ได้รับการสะสมและติดตั้งจัดแสดงอยู่ที่ 129 Art Museum 

ต่อมาในปี 2019 ผลงานชื่อ “Mood Selection” ผลงานขนาด 200 เซนติเมตร ได้ถูกเลือกให้ไปติดตั้งอยู่ที่ Mercure Hotel Frankfurt Airport Langen ประเทศเยอรมัน และในปี 2021 ที่ผ่านมาก็ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานไปจัดแสดงร่วมกับ Limner Gallery, NY, USA ที่จัดโดย Slowart จนกระทั่งล่าสุดใน ปี 2023 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในเทศกาลศิลปะระดับนานาชาติที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสในงาน Salon Comparaisions และที่ Metropolitan Museum Tokyo อีกด้วย ปัจจุบันธีธัชยังคงสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดงและได้รับการยอมรับจากนักสะสมตลอดมาอย่างต่อเนื่อง