Author: Chalotorn Anchaleesahakorn

MANIFEST DESTINY by Arnont Lertpullpol

ภายใต้สิ่งที่ปรากฎให้เห็น มักมีความจริงแท้บางอย่างซ้อนทับอยู่ MANIFEST DESTINY ผลงานที่สะท้อนเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อดีต คุณธรรมที่ถูกหยิบยกมาเป็นเครื่องมือสวยหรูในการเหยียบย่ำผู้ที่แตกต่าง เบื้องหลังวาทกรรมสิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียม กลับเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำที่เจ้าของวาทกรรมยัดเยียดให้ สงครามที่ปรากฎหากมองลึกลงไปจะพบว่าต้นตอของเรื่องนั้นคือใคร อะไร และจุดประสงค์ในการทำสงครามแท้จริงแล้วเพื่อสันติภาพอย่างนั้นหรือ?

Read More

เสริมคุณ คุณาวงศ์ เปิดกลุ่มบริษัทธุรกิจบริหารงานศิลปะ Art Tank Group

แถลงข่าวเปิดตัว Art Tank Group โดย เสริมคุณ คุณาวงศ์ ด้วยความตั้งใจและความรักในศิลปะ ผลักดันให้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจ Art Tank Group เพื่อวงการศิลปะเต็มรูป แบบ มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ครบวงจรเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล

Read More

อันตรายในความงาม / จิตรกรรมป้องกันภัยพิบัติและสิ่งมีชีวิตเรืองแสงรูปแบบใหม่

นิทรรศการของ 2 ศิลปินจากโครงการ I LOVE YOU Project ทุนสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว บอกเล่าเรื่องราวความอันตรายที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ถูกมองข้าม ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์และวัฒนธรรมของตนเอง

Read More