ปวริศา วังคำฟู

1 – 29 กรกฎาคม 2566

Number 1 Gallery (นัมเบอร์วันแกลอรี่   สีลม 21)

Younger dryus (B.C. 10900 -9700)

ปวริศา วังคำฟู กับนิทรรศการเดี่ยว Younger dryus (B.C. 12900 -11700)

กล่าวคือ Younger dryas คือ ช่วง ก่อนหน้า 10900 -9700 ปีศริสต์ศักราช ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญ มีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว นำมาซึ่งการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายชนิดไปจนถึงวิวัฒนาการต่างๆ ที่ทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน นำมาซึ่งคำถามจากศิลปินเอง หากเมื่อย้อนกลับไปไม่เกิดเหตุการณ์ Younger Dryas สิ่งมีชีวิตปัจจุบัน หรือเเม้กระทั่งมนุษย์จะวิวัฒนาการไปในทิศทางใด

จากจุดเริ่มต้นของ ปวริศา เกิดเเละเติบโตในจังหวัดพะเยา จากการศึกษาในทางสายวิทย์ เเละตัดสินใจสู่เส้นทางศิลปะที่เธอชอบ โดยจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาลัยศิลปากร ทว่ามุมมองของปวริศา มิได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง หากเเต่ศิลปินหญิงได้ผนวกสิ่งที่รับรู้ประสบเห็นเเต่ครั้งยังเด็กเข้ากับสุนทรียศาสตร์ ออกมาในรูปเเบบผลงานสร้างสรรค์บนผ้าใบ  เธอมักจะชอบสังเกตอะไรเล็กๆ น้อยๆ รอบตัวโดยเฉพาะธรรมชาติ หรือแม้แต่พฤติกรรมของสัตว์ หรือมนุษย์ ทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนเชื่อมกันทั้งสิ้น  เช่น วงปีของต้นไม้ คล้ายกับ ลายนิ้วมือของมนุษย์ โครงสร้างโลก คล้ายกับ โครงสร้างเซลล์ใยแมงมุม แม้กระทั่งเหตุการณ์ในอดีตกับอนาคต ถ้าหากเราสังเกตดูดีๆ

B.C. 10900 -9700 – Younger dryus โดย ปวริศา วังคำฟู คือนิทรรศการผลงานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบเทคนิคสีอคลิลิคเเนวทางไอเดียลลิสม์ (IDEALISM) จากประเด็นเหตุการณ์นำมาซึ่งคำถามจากตัวศิลปินเอง โดยมีหมุดหมายเพื่อเชิญชวนผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยนทัศนะ เเละเชื้อชวนเชิญพาเราไปสัมผัสกับโลกจินตนาการที่เต็มไปด้วยสีสัน กับองค์ประกอบของภาพกับรูปทรงที่ดูสะดุดตาเเต่คุ้นเคย บ้างมีความคล้ายกับบางอย่างรอบตัวเเละสิ่งที่มีชีวิต

เกี่ยวกับศิลปิน

ปวริศา วังคำฟู จบปริญญาตรีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เธอได้รับรางวัลดีเด่น แข่งเขียนสด นิทรรศการเพลินศิลป์ถิ่นนาวี 2561 ,ได้ร่วมแสดง นิทรรศการ portrait prize ปี 2566 เเละ นิทรรศการ Being human 2562

Younger dryus (B.P. 10900 -9700)

The Solo Exhibition “Younger dryus (B.P. 10900 -9700)” Of Pawarisa Wangkhomfu

The Younger dryus, which occurred circa 10,900 to 9,700 years BP, was an important phenomenon that has changed drastically and rapidly, leading to the extinction of many species of animals to various evolutions that everything on this world is connected to. It comes with a question from the artist herself. If, when going back, The Younger dryus did not occur In what direction would Dryas, modern beings or even humans evolve?

Pawarisa Wangkhomfu, was born and raised in Phayao. She used to study the Mathematics-Science Programme in school And decided to pursue the artistic path she enjoyed. Graduated with a Bachelor’s degree from Silpakorn University. However, her perspective hasn’t completely changed, she combined what she saw as a child with aesthetics and then create artworks on canvas. Moreover, she likes to observe the little things around her, especially nature, or even the behavior of animals or humans.  Everything in this world is connected, just like a tree’s year circle resembles a human fingerprint, and the structure of the earth is similar to the cell structure of Spider web even past and future events. If we look closely.

“Younger dryus (B.P. 10900 -9700)” by Pawarisa Wangkhomfu is an exhibition of paintings on canvas using acrylic paint with the artistic idealism that approach from the theme of event Issues brings questions from herself. To invite audiences to participate in discussions, change perspectives, and take everyone to experience a colorful fantasy world with the composition of the artworks and shape that looks eye-catching but familiar. Some have similarities to something around us and something alive.             

About Artist:

Pawarisa Wangkhomfu graduated with a Bachelor’s degree in the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts from Silpakorn University. In 2018 she received an Outstanding Award in a live painting competition at the Pern Silpa Tin Naval Exhibition, In 2023 participated in the Portrait Prize Exhibition and In 2019 Being Human Exhibition.