by ERTHH

11 February – 5 March 2023
Trendy Gallery, ICONSIAM 1st floor

ร่วมค้นหานิยามใหม่ของความรักผ่านนิทรรศการศิลปะ ‘WISH YOU WERE HERE’ ในเดือนแห่งความรักนี้ TRENDY GALLERY ชวนทุกคนมาสัมผัสมุมมองความรักที่หลากหลายผ่านงานศิลปะร่วมสมัยของ ERTHH ศิลปินที่มองความรักไม่เพียงแค่ด้านโรแมนติกของคู่รักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรักในรูปแบบอื่นๆ เช่น ความรักต่อตนเอง ครอบครัว ผู้คน สัตว์เลี้ยงและแม้กระทั่งสิ่งของต่างๆ เขาได้นำแนวคิดเหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างน่าสนใจ

ERTHH สนใจที่จะนำสัญลักษณ์และวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ มาใส่ในผลงานของเขา และสำหรับนิทรรศการนี้เขาเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น คิวปิด เทพแห่งความรัก ผีเสื้อ และสัญลักษณ์แห่งความรักสากล นอกจากนี้เขายังใช้เทปพันสายไฟพันรอบหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาและการรักษาหัวใจที่เปราะบาง นอกจากนี้ยังมีตัวละครชื่อ “แก้ม” เด็กชายแก้มป่องที่ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบในการเล่าเรื่องความรู้สึกและความคิด นอกจากการนำเสนอมุมมองความรักของเขาเองแล้ว ERTHH ยังต้องการตั้งคำถามเกี่ยวกับมุมมองความรักของผู้ชมอีกด้วย