สิทธิธรรม โรหิตะสุข

16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566

ณ Mini Xspace Gallery, Bangkok 

“สีดำในนิทรรศการนี้ คือ สีของหน้าจอโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่ดับลง สีที่เปรียบเสมือนการตัดขาดจากสิ่งรบกวนภายนอก สีดำในนิทรรศการนี้ ไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพที่ตาเห็น แต่เป็นกระจกที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดข้างในที่รู้สึก สีดำในนิทรรศการนี้ ไม่ใช่เป็นการจ้องมองสิ่งที่เห็นในปัจจุบัน แต่เป็นการมองย้อนไปสู่ความทรงจำในอดีต  เป็นการมองข้ามไปในอนาคต หรือไม่ก็เป็นการค้นหาความรู้สึกจริง ๆ ของตัวผู้ชม”

Xspace ขอเชิญทุกท่านมาชมนิทรรศการจิตรกรรม Traces of Solitude โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข ซึ่งนำเสนอภาพวาดแนวนามธรรมที่นำสีดำมาบอกเล่าเรื่องราวที่สะท้อนถึงการมองหาความสงบทางจิตใจในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร และสิ่งเร้าที่ชวนให้วุ่นวายใจมากมาย ผลงานชุดนี้เป็นการต่อยอดจากนิทรรศการ Broken Silence Reminiscence (2564) ซึ่งศิลปินสร้างผลงานภาพวาดสีดำเพื่อเยียวยาความรู้สึกจากการเสียคนที่รักไป เมื่อหลุดจากความโศกเศร้า เขากลับพบว่าสุนทรียศาสตร์ของสีดำนั้นมีความหมายมากกว่าความเศร้าโศกและการไว้ทุกข์ นำไปสู่การนำสีดำมาเล่าเรื่องในแง่มุมใหม่ กล่าวคือ สีดำถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อดึงผู้ชมมาสนใจต่อความเรียบง่ายของมัน แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ในการมองภาพ แต่ศิลปินก็หวังว่าจะเชิญชวนให้ผู้ชมเชื่อมต่อกับความรู้สึกสงบและการระลึกถึงความทรงจำในอดีตของตนเองได้