กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเชียงราย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีเปิด “นิทรรศการ ธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยศิลปินเชียงราย” พร้อมทั้งเปิดตัวผู้อำนวยการ ฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ และพิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า “นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จังหวัดเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ได้รวมพลังศิลปินเชียงราย พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในแนวทางของตนเอง โดยมีภาพธงสัญลักษณ์การจัดงาน Thailand Biennale, Chaing Rai 2023 เขียนอยู่ในภาพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า จังหวัดเชียงราย ในฐานะเมืองศิลปะ กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ให้ศิลปินเจ้าบ้านและชาวเชียงราย ตลอดจนผู้มีใจรักศิลปะร่วมสมัยได้เตรียมความพร้อมและร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพงาน “มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

โดยมีพิธีเปิดตัวธงสัญลักษณ์ฯในวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เขียนอักษรย่อ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 “TBC 2023” เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะทำงานฯ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ คณะภัณฑารักษ์ ศิลปินเชียงราย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกกิตติมศักดิ์ ที่มาร่วมรับมอบธงสัญลักษณ์การจัดงาน และพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ธงสัญลักษณ์ศิลปินเชียงราย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้พิจารณาคัดสรรผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ จำนวน 72 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 119 ผลงาน จัดแสดง ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายจนถึงเดือน ธันวาคม 2565 นอกจากนี้ ผลงานศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ของศิลปินที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้จะถูกนำไปจัดแสดง ในพื้นที่ 18 อำเภอทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เช่น ที่สมาคมขัวศิลปะ สนามบินแม่ฟ้าหลวง สถานที่สำคัญ ทางศาสนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนสถานที่ราชการและมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายให้กับคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และนางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ (Artistic Director) นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ และนางสาวมนุพร เหลืองอร่าม เป็นภัณฑารักษ์ (Curators) ของโครงการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยจะมีการนัดหมายประชุมหารือร่วมกับท่านศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาโครงการ สมาคมขัวศิลปะและศิลปินเชียงราย เพื่อวางแผนการทำงานและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อจากนี้ไป

(จากซ้าย) นางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ และนางสาวมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์