SUNTUR (ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล)

4 Feb – 23 Apr 2023

at RCB Galleria 4, 2 Floor, River City Bangkok

“หยิบออกจนคงเหลือเพียงส่ิงสำคัญ” คือนิยามการทำงานศิลปะ ณ เวลานี้ของ SUNTUR ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล ซึ่งผลงานของเขาเป็นที่คุ้นตาในวงกว้างจากการจัดนิทรรศการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมถึงสื่อต่างๆ บนโลกออนไลน์ ทว่าความน้อยแต่อัดแน่นไปด้วยความหมายนี้เกิดจากการเพาะบ่มเวลาตลอดทั้งชีวิต เขาค้นพบใจรักในด้านศิลปะมาตั้งแต่ตอนเรียนชั้นประถม ประกอบกับความสามารถในการเล่าเรื่องผ่านภาพและตัวอักษรทำให้เขาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เมื่อเรียนจบได้ทำงานเป็น copywriter ที่บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตาม เขายังคงไม่ละทิ้งการวาดรูปอันเป็นสิ่งที่เขารัก อีกทั้งเมื่อโตขึ้นทักษะและฝีมือก็เพิ่มมากขึ้นไปตามกาลเวลาจนในที่สุดได้มาเป็นศิลปินเต็มตัว ในนาม SUNTUR ที่เป็นที่รู้จักในวันนี้ 

นาฬิกาชีวิต 33 ปี ของ SUNTER

SUNTUR มักนำเรื่องราวรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ไปจนสิ่งใหญ่มาเขียนเป็นภาพพร้อมตั้งชื่อเพื่อสื่อถึงสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอสิ่งที่ผู้ชมจะได้เห็นบนแคนวาสของเขาคือส่วนที่สำคัญอันผ่านการคัดสรรและกลั่นกรองมาแล้ว ผลงานจึงมีสเปซค่อนข้างมากและองค์ประกอบต่างๆ ถูกจัดสรรมาอย่างพอดีมีพื้นที่ว่างที่เปิดกว้างให้ผู้ชมทุกคนโดยไม่มีการตัดสิน

TAKE YOUR TIME คือนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางที่ SUNTUR พบเจอผ่านนาฬิกาชีวิตในระยะเวลา 33 ปีของ เขาที่เก็บเกี่ยวความทรงจำออกมาเป็นรูปธรรมผ่านงานศิลปะจำนวน 33 ชิ้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 ซึ่งงานนี้ผู้ชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการแบ่งปัน เรียนรู้กันและกันผ่านประสบการณ์ส่วนตัวของเขาจากภาพวาดตาม แบบฉบับ SUNTUR ที่หยิบไอเดียมาจากผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเจอมาตลอดทั้งชีวิต เพื่อเชื่อมโยงความรู้สึกให้ผู้ชม ได้ใช้เวลาไตร่ตรองไปพร้อมกัน 

ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะได้ก้าวเข้าสู่โลกเหนือเวลา ถอดนาฬิกาส่วนตัวแล้วมาเคลื่อนไหวตามจังหวะพื้นที่ เหนือกาลเวลาในนิทรรศการ Take Your Time ซึ่งจัดร่วมกับ Trendy Gallery ตั้งแต่วันที่4 กุมภาพันธ์– 23 เมษายน 2566 ณ RCB Galleria 2 ชั้น 2 ริเวอร์ซิตี้แบงค็อก 

#suntur  

#sunturexhibition 

#takeyourtimeexhibition 

#trendygallery  

#rivercitybangkok