Tag: Number1gallery

The Oblivion

จากความหลงใหลในประวัติศาสตร์ศิลปะศตวรรษที่ 19 สู่การเปิดเผยเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของเหล่าศิลปินอะคาเดมิคที่ถูกลืม

Read More

Behind Black Eyes

นิทรรศการที่จะพาเราไปสำรวจโลกหลังม่านตาของนักสร้างสรรค์ศิลปะทั้งหกผู้ที่เป็นทั้งอาจารย์และศิลปินในเวลาเดียวกัน โลกที่พวกเขามองเห็นนั้นเป็นอย่างไร?

Read More
Loading