Kusol  Kongsawat

1-28 กุมภาพันธ์ 2566

Old Town Gallery

ในงานชุดราตรีประดับดาวนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางสังคม รอบตัวเราที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ากลัว  โดยเฉพาะช่วงโควิด 19 ระบาดหนักปีแรกๆ อยู่กับตัวเองโดยไม่ได้ไปพบปะกับใครๆ ทำให้รู้สึกระลึกถึงวันเวลาในวัยเยาว์ที่บ้านเกิด คิดถึงต้นไม้ที่อยู่ริมข้างบ้าน คิดถึงท้องทุ่ง นาข้าว ท้องฟ้า ดวงดาว พระจันทร์ที่ชอบเดินตามเราอยู่ทุกครั้ง เมื่อเราเดินอยู่กลางทุ่งนาข้าวในยามดวงดาวเต็มท้องฟ้าในคืนเดือนมืด คิดถึงบทเพลงของแม่ที่ร้องขับกล่อมก่อนนอน  มันยังก้องกังวานอยู่มิรู้ลืม  วันเวลาผ่านเลยเหลือไว้แต่ภาพทรงจำกับความคิดถึงในวันวาน พอมีโอกาสนั่งครุ่นคิด ภาพในความทรงจำเหล่านั้นก็กลับชัดเจนในห้วงความคิด