รูป รส กลิ่น เสียง

กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน

3 กุมภาพันธุ์ – 4 มีนาคม 2566

Rebel Art Space Chinatown

กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน (เกิด 11 ตุลาคม 1964) ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบนามธรรม (Abstract Expressionism) ที่เน้นการแสดงอารมณ์และความรู้สึกด้วยความจริงใจ โดยกำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน ใช้การซึมซับบรรยากาศ ณ ขณะที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ นำมาถ่ายทอดผ่านฝีแปรงอันเฉียบคม เด็ดขาด ผนวกกับความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานที่สั่งสมมาไม่ต่ำกว่า 30 ปีด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และซื่อตรงต่อจิตใจของตนเอง กำศักดิ์ อติพิบูลย์สินได้เคยกล่าวไว้กับกระบวนการทำงานของตนเองไว้ว่า “เราอยากให้งานเป็นมโนภาพให้คนดูได้เปิดกว้างทางความคิด แล้วเป็นหน้าที่ของคุณดูได้มาซึมซับจากผลงาน”

นิทรรศการ (รูป รส กลิ่น เสียง) เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปินและพื้นที่แสดงก่อให้เกิดเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินชีวิตอันได้แก่

รูป รูปลักษณ์ที่ปรากฎขึ้นจากผลงานของศิลปิน

รส รสชาติของอาหารที่ได้ลิ้มลอง

กลิ่น กลิ่นของอาหารที่ไหลเวียนไปทั่วทุกบริเวณเสียง

เสียง ของผู้คนที่วนเวียนใช้ชีวิตผนวกกับการกระทบกันของเครื่องครัวที่เป็นส่วนเสริมให้พลังงานแก่ผู้คนที่ผ่านเข้ามา