ศิลปิน: ฐานิยา ไทรคำ, แพรพิสุทธิ์ พีชะพัฒน์, สันทนะ เพ็ชร์สุข

ภัณฑารักษ์: Overload

20 – 29 พฤษภาคม 2566

ณ Hopper space ชั้น 3 MUNx2 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

นิทรรศการ LOADING ภาร()กิจ คือการสะท้อนความเป็นไปของสังคมและความรู้สึกส่วนหนึ่งของคนในสังคมที่ต่างต้องแบก “ภาระ” ในชีวิต คัดสรรจากชุดงานภาพถ่ายของศิลปิน 3 ท่านที่มีความสนใจต่อสภาพสังคม โดยนำเสนอผ่านชุดภาพถ่ายที่บอกเล่าในมุมมองและบริบทที่ต่างกันเพื่อสะท้อนปัญหาเรื่องเดียวกัน

“LOADING” มีความหมายถึงการบรรทุกหรือเพิ่มน้ำหนัก ในที่นี้คือการเพิ่มซึ่งภาระที่ส่งผลให้คนภายในสังคมต้องแบกรับไว้ เมื่อต่างคนต่างมีภาระผูกพันที่ติดตัวมาแต่กำเนิด และถูกเพิ่มให้หนักขึ้นด้วยภาระที่สังคมกดทับซ้ำ ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม ท้ายที่สุดเมื่อไม่มีทางออกหรือโอกาสให้หลุดพ้นก็เปรียบเสมือนเป็นภาระจำยอม เป็น “ภารกิจ” เพื่อความอยู่รอด

ผลงานในนิทรรศการนี้สะท้อนให้เห็นและรับรู้ถึงความหนักหน่วงของ ‘ภาระ’ ผ่านภาพถ่าย 3 ชุดที่สร้างขึ้นในบริบทที่แตกต่างกัน “Animal Farm, (พ.ศ. 2563)” โดย ฐานิยา ไทรคำ นำทุกคนร่วมค้นหาวงจรการดำเนินชีวิตผ่านการเปรียบเทียบในรูปแบบบทบาทสมมุติ (Role Play) สะท้อนถึงชนชั้นทางสังคมและบทบาทที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องเผชิญ การสวมบทบาทที่มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันซึ่งกันและกันภายใต้ระบบทุนนิยม ในขณะที่ “Spexploration, (พ.ศ. 2563)” โดย แพรพิสุทธิ์ พีชะพัฒน์ พยายามสำรวจรูปแบบ “โครงสร้างทางอำนาจ” ของสังคมผ่านองค์ประกอบ พื้นที่ ผู้คน และแสง เมื่อตำแหน่งแห่งที่ ระยะห่าง อันเป็นตัวแปรสำคัญต่อการใช้ชีวิต ทั้งเอื้อประโยชน์และในทางตรงกันข้ามมันสามารถส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้คนในสังคม และสุดท้าย ชุดภาพถ่าย “อยู่เป็น, (พ.ศ. 2563)” โดย สันทนะ เพ็ชร์สุข ถ่ายทอดบรรยากาศที่สะท้อนถึงแนวคิดและความหมายของคำว่า “อยู่เป็น” ในมุมมองของศิลปิน เมื่อการปรับตัวให้เข้ากับทรัพยากรเท่าที่มีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลงานชุดนี้ชวนให้เกิดการตั้งคำถามว่าเหตุใดหลายคนในสังคมถึงจำเป็นต้อง “อยู่ให้เป็น”


เมื่อภาระเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างต้องเผชิญไม่มากก็น้อย อะไรเป็นตัวแปรให้ใครคนใดคนหนึ่งแบกรับภาระมากหรือน้อย นิทรรศการนี้ชวนให้เกิดการตั้งคำถามถึงปลายทางของภาร(ะ)กิจเหล่านี้ว่าจะถึงจุดสิ้นสุดที่ไหนและในรูปแบบใด คนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันได้อย่างไร และความหวังให้ภาระอันหนักหน่วงสามารถเบาบางลงแลดูเพ้อฝันเกินไปหรือไม่

ผลงานของ Santana Petchsuk

ผลงานของ Thaniya Chaikham

ผลงานของ Praepisut Peechapat

ประวัติศิลปิน

สันทนะ เพ็ชร์สุข (กรุงเทพฯ, พ.ศ.2532) ช่างภาพอิสระที่มีความสนใจในศิลปะและจิตวิทยา สำหรับเขาการถ่ายภาพเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถ่ายทอดความคิดของเขาที่มีต่อสิ่งรอบตัว ความผิดที่ผิดทางและความไม่สมบูรณ์มักจะดึงดูดความสนใจของเขา เพราะมันบ่งบอกและสะท้อนถึงพฤติกรรม วิธีคิด อันเป็นที่มาของความไม่สมบูรณ์นั้น ๆ

แพรพิสุทธิ์ พีชะพัฒน์ (กรุงเทพฯ, พ.ศ.2541) เกิดและโตในกรุงเทพมหานคร เริ่มชื่นชอบการถ่ายภาพตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย  งานส่วนใหญ่ที่ทำในช่วงมหาวิทยาลัยมักมีพื้นฐานจากการสำรวจกระบวนการของจิตใจ โดยเฉพาะการข้ามผ่านธรณีประตู หรือการเปลี่ยนผ่านจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่ง ในขณะเดียวกันมักจะนำเสนอมุมมองทางปรัชญาด้วยวิธีการที่เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการสร้างเหตุจำลองและการนำภาพถ่ายที่มีอยู่แล้วมารื้อตีความใหม่ ปัจจุบันมีความสนใจการถ่ายภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์ส่วนตัวมากขึ้น

ฐานิยา ไทรคำ (อุดรธานี, พ.ศ. 2542) นักผลิตสื่ออิสระเกิดและเติบโตในจังหวัดอุดรธานี มีความสนใจเกี่ยวกับความเชื่อท้องถิ่น ตำนานพื้นบ้าน และปรัชญาทางศาสนาพุทธและศาสนาผี การที่เติบโตในชนบททำให้ได้เห็นปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ทั้งเรื่องชนชั้น และระบบที่บีบให้คนต่างจังหวัดต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร ผลงานส่วนใหญ่จึงเป็นการบอกเล่าปัญหาในสังคมผ่านสื่อวิดิทัศน์ประเภทหนังสั้น สารคดี และภาพถ่าย

(จากซ้ายไปขวา) สันทนะ เพ็ชร์สุข / แพรพิสุทธิ์ พีชะพัฒน์ / ฐานิยา ไทรคำ

เกี่ยวกับภัณฑารักษ์ 

Overload คือกลุ่มภัณฑารักษ์ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจ ก่อตัวขึ้นจากงาน Curatorial Intensive Workshop 2023 จัดโดย HOP Hub of Photography ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความหลากหลายทางวัยและอาชีพที่มีความสนใจในประเด็นทางสังคม และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียงความคิดและความรู้สึกผ่านการจัดแสดงงานศิลปะเพื่อสะท้อนปัญหาในสังคม