โดย ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล) 

ภัณฑารักษ์ : กฤษฎา ดุษฎีวนิช

3 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2566

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

Ju Ju คือวลีสั้น ๆ ที่อธิบายวรรคตอนของชีวิตโลเลอันอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่เป็นส่วนตัวและไกลออกจากตนเอง ผลงานศิลปะที่ปรากฏในนิทรรศการนี้คือการนำเรื่องราวชีวิตในแต่ละช่วงเวลามาคลุกเคล้า ผสมด้วยแรงแห่งจินตนาการที่สดใหม่ร้อนระอุ และยังแตกหน่อทดลองออกไปยังศาสตร์อื่น ๆ ที่สามารถสร้างความตื่นตาไปกับลายเส้นของโลเลได้อย่างสนุกสนาน

พื้นที่ทั้งหมดของนิทรรศการคือห้องทดลองทางศิลปะที่มีส่วนผสมหลักคือศิลปิน ครอบครัว เวลา สังคม และ ผู้ชมที่เข้ามาช่วยเติมตัวแปรให้ผลลัพธ์ทางศิลปะมีความหลากหลายแตกหน่อไปจากลายเส้นจากจินตนาการ ของโลเล 

โดยในนิทรรศการนี้ยังมีผลงานที่ร่วมสร้างสรรค์กับศิลปินในสื่ออื่น ๆ ได้แก่ ชุบ นกแก้ว / กบ พงษ์ภาสกร  กุลถิรธรรม / ข้าวโพด มัญชุมาศ นำเบญจพล / แฮม ฐาณิศร์ สินธารัตนะ

เกี่ยวกับศิลปิน 

ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (โลเล) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (จิตรกรรม) มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในรูปแบบสื่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม วีดีโอ งานออกแบบ ดนตรี จนถึงผลงานศิลปะในพื้นที่สาธารณะ มีผลงานแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมเทศกาลศิลปะต่างๆ อาทิ Show Me Thai(Museum of Contemporary Art Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น / The 3rd Fukuoka Asian Art Triennale 2005 ประเทศญี่ปุ่น / Busan Biennale 2010 ประเทศเกาหลี 

โลเลเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่ระเบิดจินตนาการอย่างไร้ขอบเขตด้วยการเเสดงออกผ่านสื่อที่หลากหลาย ในทุกๆเส้นสายสานต่อบรรจงออกมาเป็นตัวละครในดินเเดนลึกลับล้วนชักชวนให้ค้นหาในซอกหลืบเเห่งความคิดจินตนาการที่ผสาน กับชีวิตของโลเลที่สุดเเสนจะหยั่งถึง