วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)

11 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 

Number 1 Gallery (สีลม)

“ย่างก้าวบนรอยเท้าแห่งเกียรติยศ 

แสวงหาอัญมณีในลมหายใจ 

กอบผืนดินมาเจียระไนเป็นความฝัน” 

นิทรรศการศิลปะ Enigma / ปริศนา  นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 10 ของ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ หรือที่รู้จักในชื่อ อายิโน๊ะ นิทรรศการนี้รวบรวมผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่ เปลี่ยนห้องแสดงผลงานงานให้เป็นโถงของวิหารเพื่อให้ผู้ชมได้ก้าวเข้ามาร่วมอยู่ในบรรยากาศของผลงานอันกลั่นกรองรวบรวมจากชีวิตที่มีสิ่งมากมาย หลากหลาย และอาจยากที่จะเข้าใจ โลกที่ปรากฏแก่ดวงตา และสัมผัสผ่านทุกอณูกายใจช่างอัศจรรย์ ตราตึงสะกดใจสู่ภวังค์ ประสาทสัมผัสทางกายนำพาใจไปถึงหน้าประตูแห่งความไม่เข้าใจและความลึกลับอันงดงามชวนหลงใหล

“ข้าพเจ้าขอน้อมรฤกพระครูบาอาจารย์ บรรพชนบรรพบุรุษ ผู้ฝากน้ำใจอันยิ่งใหญ่ไว้บนแผ่นดิน เป็นอากาศลมหายใจให้กับอนุชนไม่จำกัดชาติชั้นใด ผู้ไขปริศนาข้อทุกข์ขัดข้องใจ ปลูกแรงใจไว้เป็นปุ๋ยแก่ดวงตาออกลูกผลในจิตใจ ผนังถ้ำลงแรงขลังคงกระพัน สุสานสุนทรีย์ประดับผิวดวงดาว วาดอากาศเฆี่ยนฟ้ารินสมุทร เก็บละอองฝันเพาะชำบ่มฟักให้แตกหน่อ ข้าพเจ้าขอเอาชีวิตความเพียรเป็นกระถางเตรียมดิน เก็บเมล็ดรดน้ำใจ เอาปณิธานเป็นแดดกล้าลมหายใจพัดให้หมุนเวียน เก็บสะสมกำลังในเมล็ดเพื่อร่มเงา” 

“…Pacing upon the path of dignity, 

seeking the crown jewels of breath, 

garnering earth and polishing it into dreams…” 

Enigma exhibition, the 10th solo exhibition by Verapong Sritrakulkitjakarn  also known as “Ayino” This time is a large collection of oil paintings. Which shows the possibilities of the world and life that are changing, complex, diverse. Which Verapong believes that beneath many things there is a truth hidden. The truth that will never change even after a long time has passed. Use straightforward drawings, no instructions, and no pre-drafting. Instead, draw by interacting directly with what you see and what you feel in the work. not intended to tell a particular story. Verapong way of working was as important as his artistic point of view understand work and life. He believes that working to do not taking the result as a setting, so that to do little by little the truth will be touched. Are we doomed to repeat the past, or can we learn from it? This is the question posed by the works of Thai artist Verapong Sritrakulkitjakarn. In nearly a hundred large-scale paintings, he makes montages of different moments in time. His epic and irreverent style offers unique snapshots of history.