เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อทำการก่อสร้าง หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย Chiang Rai international art museum (CIAM ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึง เมษายน 2567 อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานหอศิลป์ในประเทศและจังหวัดเชียงรายให้มีมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อรองรับผลงานศิลปะ ศิลปิน และผู้สนใจงานศิลปะจากทั่วโลก ให้ได้รับรู้ประสบการณ์ทางศิลปะได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

พื้นที่หอศิลป์แห่งใหม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของที่ดินและงบประมาณการจัดสร้าง และการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปะในจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพื้นที่กว่า 10 ไร่ ของโครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณทวี อร่ามรัศมีกุล จำนวนกว่า 10 ไร่ และคุณมงคล จงสุทธานามนี จำนวน 3 ไร่ ในพื้นที่ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บริเวณด้านหน้า ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม พระเมธี วชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ ทวีชัย อร่ามรัศมีกุล เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ พร้อมด้วยคณะศิลปินขัวศิลปะ ศิลปินแห่งชาติ ข้าราชการท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี