นิทรรศการ Apollo and Daphne โดยศิลปินชาวเกาหลีใต้ Gi-ok Jeon คือการนำเสนอผลงานศิลปะหลากหลายเทคนิคทั้งจิตรกรรม สื่อผสม ไปจนถึงศิลปะการจัดวาง บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของศิลปินด้วยการใช้สุนทรียภาพต่างขั้วผสมผสานกันจนเกิดเป็นภาษาใหม่ตามบริบทของศิลปะร่วมสมัย

Gi-ok Jeon ศิลปิน

Gi-ok Jeon สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านจิตรกรรมที่กรุงโซล ,ปริญญาโทจาก Beijing Central Academy of Fine Arts และเริ่มศึกษาด้านภาพพิมพ์ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าเป็นอาจารย์พิเศษที่สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบันย้ายมาอาศัยในกรุงเทพฯ

เนื่องจากผลงานส่วนใหญ่ของ Gi-ok ไม่มีเนื้อหา เรื่องราวเฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นในการนำเสนอสุนทรียภาพของการผสมผสานกันดัวยเทคนิค วัสดุที่นำมาสร้างสรรค์สอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในนิทรรศการครั้งนี้คือ การทำงานศิลปะด้วยความหลากหลาย จากเทคนิคทางศิลปะต่างๆมาผสมผสานกันอย่างปราณีต วิจิตรบรรจง ด้วยแนวคิดของสุนทรียศาสตร์ตะวันออก อย่างเทคนิคพู่กันจีนแบบประเพณี ไปจนถึงการทำงานศิลปะด้วยแนวคิดตะวันตก อย่างศิลปะนามธรรมและศิลปะสื่อผสมด้วยวัสดุเก็บตก (Found object) ผนวกกับการซึมซับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากประสบการณ์ชีวิตของศิลปิน

ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมที่ Gi-ok เลือกใช้วัสดุอย่างกระดาษสาแทนการใช้ผืนผ้าใบ ให้สอดคล้องกับเทคนิคพู่กันจีน (Ink-wash painting) ผสมผสานกับการด้นสด (improvisation) ควบคุมการไหลของน้ำหมึก เพื่อสร้างภาวะฉับพลันจากฝีแปรงที่ให้ความเป็นอิสระ รู้สึกเป็นธรรมชาติ เทคนิคข้างต้นถูกนำมาใช้ร่วมกับการกรีดร่องลึกเพื่อสร้างพื้นผิวบนระนาบของกระดาษสา การเย็บปักด้วยด้าย หรือการปะติดวัสดุด้วยผ้าฮันบก (Hanhok) สีสันสดใส วางสานกันอย่างเป็นระเบียบ จนเกิดลวดลายและมิติใกล้ไกลจากรูปทรงเรขาคณิตอันสลับซับซ้อน

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ศิลปะนามธรรมจากภาวะทับซ้อนของเทคนิคที่ขัดแย้ง ดูไม่เข้ากันอย่างรุนแรง แต่กลับสลายลงไปด้วยการจัดการของ Gi-ok แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสุนทรียภาพและคุณสมบัติของวัสดุที่แตกต่าง ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ ฝึกฝน บ่มเพาะประสบการณ์มาเป็นเวลานานของศิลปิน

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังมีประติมากรรมกระถางดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ตั้งแต่ เมล็ดมะกอก ขวดพลาสติก ไปจนถึงท่อpvc ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 การสร้างสรรค์ผลงานชุดดังกล่าวตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีของ Gi-ok จึงเปรียบเสมือนความต้องการที่จะนำศิลปะเข้ามาเยียวยารักษา บรรเทาความเจ็บปวด ความหวาดกลัวภายในจิตใจของตน และส่งต่อความต้องการเหล่านั้นสู่ผู้ชมด้วยผลงานศิลปะ

นิทรรศการ Apollo and Daphne โดย Gi-ok Jeon
จัดแสดงที่ SAC Gallery
ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2565