Reviews

Latest

อันตรายในความงาม / จิตรกรรมป้องกันภัยพิบัติและสิ่งมีชีวิตเรืองแสงรูปแบบใหม่

นิทรรศการของ 2 ศิลปินจากโครงการ I LOVE YOU Project ทุนสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว บอกเล่าเรื่องราวความอันตรายที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ถูกมองข้าม ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์และวัฒนธรรมของตนเอง

News

Latest